Big Brother Awards Netherlands 2004
English

Big Brother Awards Nederland 2004Video-impressie van de uitreiking

[25.10.2004]

Bij Retecool staat een video-impressie van de uitreiking (windows media). lees meer

Foto's van de uitreiking

[25.10.2004]

Uitreiking gemist? Hier staan enkele foto's uit Paradiso.lees meer

Speciale award voor Donner

[25.10.2004]

Minister Donner van justitie heeft tijdens de uitreiking van de Big Brother Awards een speciale 'Oeuvreprijs voor uitzonderlijke Big Brother verdiensten' gekregen. De jury heeft deze speciale prijs ingesteld vanwege het grote aantal nominaties voor Donner die door het publiek aan de jury zijn gestuurd. Bovendien vond de jury een aantal nieuwe plannen van Donner, waaronder het kunnen oppakken van niet-verdachte personen en het kunnen delen van zachte informatie over onverdachte burgers tussen opsporingsdiensten, een bewijs dat Donner zich bijzonder inzet om de bevoegdheden van de opsporing met betrekking tot onverdachte burgers te vergroten.

Winnaars Big Brother Awards

[24.10.2004]

1. Personen

EU Commissaris Bolkestein heeft de award in de categorie personen gekregen voor het sluiten van een overeenkomst met de VS waarin de EU zijn privacy-wetgeving opschort om zo de overdracht mogelijk te maken van passagiersgegevens aan de VS. Bolkestein heeft de overeenkomst in 2003 namens de Commissie gesloten. Het Europees parlement heeft hevig geprotesteerd en het Europees Hof van Justitie gevraagd de overeenkomst ongedaan te maken.lees meer

2. Bedrijven en instellingen

In de categorie bedrijven en instellingen heeft Digidoor een award gekregen. Digidoor is een project van scholen in Almere waarbij gegevens van basisschool-leerlingen in een digitaal bestand worden verzameld. Het bestand bevat veel gevoelige informatie over leerlingen en is te benaderen vanaf het internet. Uit informatie van de projectleider van Digidoor blijkt dat bij de opzet nooit is nagedacht over privacy en beveiliging. Ook ontbreekt een reglement en hebben de ouders van de leerlingen geen informatie ontvangen.lees meer

3. Overheden

In de categorie overheden heeft het Centrum voor Werk en Inkomen een award gekregen. Het Centrum voor Werk en Inkomen is het afgelopen jaar een aantal malen in het nieuws geweest nadat bleek dat de instelling het met de privacy van werkzoekenden niet zo nauw neemt. Het Centrum bleek het internetgebruik van werkzoekenden heimelijk en op afstand volgen. In elk van de 130 CWI kantoren is een aparte kantoorruimte ingericht waar personeel alles kan zien wat werkzoekenden op de terminals doen. Bovendien bleek het Centrum de persoonlijke gegevens van werkzoekenden op internet te plaatsen. Complete CV's werden online gezet, inclusief naam, adres, e-mail adres en zelfs geheime telefoonnummers.lees meer

4. Voorstellen

De bewaarplicht verkeersgegevens heeft een award gekregen in de categorie voorstellen. Het Kabinet is voorstander van dit Europees plan om telefoon- en internetbedrijven voortaan alle gegevens over bel- en surfgedrag te laten opslaan. Van 450 miljoen Europeanen wordt dan systematisch bewaard naar wie zij hebben gebeld, ge-sms't en e-mail verstuurd, vanaf welke plekken ze mobiel gebeld hebben en welke websites zij hebben bezocht. Deze zeer ingrijpende maatregel geeft overheden toegang tot zeer persoonsgevoelige informatie van alle dus ook onverdachte burgers.lees meer

Remkes, Bolkestein en Vogelzang genomineerd voor Big Brother Awards

[13.10.2004]

Minister Remkes, EU Commissaris Bolkestein en ex-korpschef Vogelzang zijn genomineerd voor de Big Brother Awards 2004 in de categorie personen. Uit de in totaal 12 nominaties (verdeeld over vier categorieën) komt een duidelijke trend naar voren. De overheid legt zich meer en meer toe op het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden 'zachte' informatie over onverdachte burgers.

Personen:

Johan Remkes
Minister Remkes van Binnenlandse Zaken heeft in het afgelopen jaar een stroom van voorstellen gedaan om de inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven: meer satelliet afluisteren en data-mining in gegevens van onverdachte burgers. Bovendien bleek onder de verantwoordelijkheid van de minister de beveiliging van tapkamers de beveiliging van tapkamers een hoop te wensen overliet. En als er dan iets aan de hand is dan haalt de minister alle brieven van Bin Laden door elkaar.

Frits Bolkestein
In 2003 heeft Europees Commissaris Bolkestein namens de Commissie een overeenkomst met de VS gesloten waarin de EU zijn privacy-wetgeving opschort om zo de overdracht van passagiersgegevens aan de VS mogelijk te maken. Het Europees parlement heeft hevig geprotesteerd en heeft het Europees Hof van Justitie gevraagd de overeenkomst ongedaan te maken.

Peter Vogelzang
De Utrechtse korpschef Vogelzang wil dat de politie foto's van veelplegers op internet en in buurtkrantjes publiceert. Het voorstel van Vogelzang is in de politiek negatief ontvangen. Vooral de angst voor eigenrechting door burgers speelt daarbij een rol.

Bedrijven en instellingen:

Interpay
Interpay, die het betalingsverkeer tussen de banken in Nederland verzorgt, heeft adresgegevens van rekeninghouders verkocht voor direct-marketingdoeleinden. Goede doelen konden via Interpay nieuwe adressen van donateurs achterhalen nadat deze verhuisd waren.

Cameratoezicht op Amsterdam CS
Uit gepubliceerd onderzoek is gebleken dat de toezichthouders op het treinstation Amsterdam CS hun verveling de baas blijven door de camera's in te zoomen op de borsten van vrouwen en voorbijgangers met rare kapsels. Het ontbreekt blijkbaar aan toezicht op de toezichthouders.

Digidoor
De gemeente Almere is gestart met het project Digitaal Doorstromen waarbij gegevens van basisschool-leerlingen in een digitaal bestand worden verzameld. Het bestand bevat veel gevoelige informatie over leerlingen en is te benaderen vanaf het internet. Uit informatie van de projectleider van Digidoor blijkt bij de opzet nooit nagedacht over privacy en beveiliging. Ook ontbreekt een protocol en informatie aan de ouders.

Overheden:

Politie Amsterdam
De politie Amsterdam hanteert maatregelen die nogal creatief omgaan met de privacy. Het kaartspel met afbeeldingen van veelplegers en het sturen van ansichtkaarten aan jongere (vermeende) veroordeelden leverden wel veel publiciteit op voor het korps. Zelfs sommige personen die nog nooit door een rechter veroordeeld waren bleken de ansichtkaart met het opschrift 'Criminals watch out!' in de bus te ontvangen.

CWI
Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is het afgelopen jaar een aantal malen in het nieuws geweest nadat bleek dat zij het met de privacy van werkzoekenden niet nauw nemen. Het CWI bleek het internetgebruik van werkzoekenden heimelijk en op afstand volgen. In elk van de 130 CWI kantoren blijkt een aparte kantoorruimte ingericht waar personeel alles kan zien wat werkzoekenden op de terminals doen. Bovendien bleek het CWI de persoonlijke gegevens van werklozen op internet te plaatsen. Complete CV's van werkzoekenden werden online gezet, inclusief naam, adres, e-mail adres en zelfs geheime telefoonnummers.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken
Dit minister verdient een aparte vermelding voor de stroom aan voorstellen die het makkelijker moeten maken informatie van inlichtingendiensten te gebruiken in strafzaken en zachte informatie tussen overheidsinstellingen te delen. De invoering van de vele maatregelen houdt geen tred met de controle op de nieuwe bevoegdheden.

Voorstellen:

Biometrie in het paspoort
Nederland gaat een biometrisch paspoort invoeren met vingerafdrukken en een digitale foto. Het paspoort maakt het mogelijk voor andere om biometrisch gegevens van Nederlanders op te slaan in centrale databanken. Ook valt te verwachten dat het biometrisch paspoort zal leiden tot een vloed aan identificatie verplichtingen in de private sector.

Bewaarplicht verkeersgegevens
Het Kabinet is voorstander van een Europees plan om telefoon- en internetbedrijven voortaan alle verkeersgegevens te laten opslaan. Van 450 miljoen Europeanen wordt dan systematisch bewaard naar wie zij hebben gebeld, ge-sms't en e-mail verstuurd, vanaf welke plekken ze mobiel gebeld hebben en welke websites zij hebben bezocht. Deze zeer ingrijpende maatregel geeft overheden toegang tot zeer persoonsgevoelige informatie van onverdachte burgers.

Identificatieplicht in de gezondheidszorg
De minister van volksgezondheid wil een identificatieplicht voor ziekenfondsverzekerden in ziekenhuizen invoeren om zorgfraude tegen te gaan. Deze identificatieplicht kan de toegang tot de gezondheidszorg voor kwetsbare groepen zoals illegalen onmogelijk maken.

Toegang tijdens de uitreiking in Paradiso

[29.09.2004]

Wie de uitreiking op 24 oktober wil bijwonen kan een e-mail sturen naar aanmelding@bigbrotherawards.nl met daarin vermelding van alle voor- en achternamen (is erg belangrijk voor de namenlijst bij de portier van Paradiso). Er worden dus geen kaartjes opgestuurd, een vermelding op de namenlijst is echter wel noodzakelijk. Toegang is gratis! Zaal open om 18.45 uur, de uitreiking begint om 19.00 uur en duurt tot 20.00 uur.

De jury is compleet

[29.09.2004]

De samenstelling van de jury is nu compleet. In de jury zitten advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, jurist Lodewijk Asscher, hoogleraar Bart Jacobs, jurist Bert-Jaap Koops, adviseur Fred Eisner en publiciste Karin Spaink. De uitreiking van de Big Brother Awards vindt plaats in Paradiso, Amsterdam. De uitreiking wordt gepresenteerd door Volkskrant columnist Pieter Hilhorst.

Publieks nominaties gestart

[23.09.2004]

Heeft uw bank uw adresgegevens doorverkocht? Wordt u op uw werk voortdurend begluurd door camera's? Geschrokken van de kabinetsplannen om meer af te luisteren, uw vingerafdrukken in het paspoort te zetten en uw passagiersgegevens te delen met de VS? Doe eens wat terug. U kunt al deze bedrijven, personen en overheidsinstellingen nomineren voor een Big Brother Award.

Op zondagavond 24 oktober reikt Bits of Freedom voor de derde keer de Big Brother Awards uit. Met de award wordt de persoon, het bedrijf of de overheidsinstelling te kijk gezet die zich het afgelopen jaar te buiten zijn gegaan aan het controleren van burgers en afbreken van hun privacy. Vanaf vandaag kan iedereen nominaties indienen. De inzendingstermijn eindigt op 6 oktober.

Een deskundige jury maakt op 13 oktober de nominaties bekend, maximaal 3 kandidaten per categorie. In de jury zitten ondermeer advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, jurist Lodewijk Asscher, hoogleraar Bart Jacobs en publiciste Karin Spaink. De uitreiking van de Big Brother Awards vindt plaats in Paradiso, Amsterdam. De uitreiking wordt gepresenteerd door Volkskrant columnist Pieter Hilhorst.

De Big Brother Awards zijn een internationaal fenomeen. De eerste Big Brother Awards werden in 1998 georganiseerd door Privacy International in Londen. Inmiddels organiseren privacy- en burgerrechten organisaties in 16 verschillende landen elk jaar uitreikingen.

In 2003 gingen de Nederlandse Big Brother Awards naar: Minister van Justitie Donner, meerdere advocatenkantoren, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en het wetsvoorstel uitgebreide identificatieplicht.

Nominaties zijn welkom via info@bigbrotherawards.nl, bij voorkeur voorzien van uitleg en documentatie. De identiteit en gegevens van de inzenders worden niet openbaar gemaakt. De awards worden uitgereikt in vier categorieën: personen, bedrijven, overheid en voorstellen.

Op deze website verschijnt op korte termijn informatie voor wie de uitreiking wil bijwonen.

Big Brother Awards Nederland 2004
Categorieën
Overheden
Bedrijven
Personen
Voorstellen
Winnaars 2003
Minister Donner
Advocatenkantoren
IND
Identificatieplicht
Big Brother Awards International
BBA International
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Oostenrijk
Zwitserland
Hongarije
USA
Contact
Bits of Freedom

De Big Brother Awards Nederland worden georganiseerd door Bits of Freedom. Zie de Bits of Freedom website voor contact informatie.

Verzoeken en commentaar: info@bigbrotherawards.nl