Big Brother Awards Netherlands 2004
English

Big Brother Awards Nederland 2004

Centrum voor Werk en Inkomen

Winnaar in de categorie Overheden

Werkzoekenden die gebruikmaken van de computers van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) blijken al jarenlang stiekem bespied te worden als zij via internet op zoek gaan naar een baan.

In de 130 CWI-kantoren in Nederland kunnen werkzoekenden gebruik maken van internettoegang om naar werk te zoeken. Een woordvoerder van het CWI bevestigde begin november 2003 dat in elke vestiging een aparte kantoorruimte is ingericht waar personeel alles kan zien wat de werkzoekenden op de terminals doen. Volgens het CWI worden de gebruikers van de terminals daar ook op gewezen. Bezoekers bestrijden echter dat zij zijn geïnformeerd over het meelezen van e-mail. De notificatie in de terminalruimte vermeldde alleen: "Het gebruik van deze pc wordt gecontroleerd. Onze medewerkers lopen regelmatig over de beursvloer (sic) om te kijken of de pc’s worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bedoeld".

Er werd niet bijverteld dat er op afstand meegelezen werd. Maar minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had daar niet zo'n moeite mee, bleek uit zijn antwoord op vragen van de Kamercommissie begin december vorig jaar. Volgens de minister dient deze vergaande methode een doel: "Misbruik moet immers worden voorkomen en daarbij is controle noodzakelijk". Terloops zegt hij over de notificatie: "In deze disclaimer is niet opgenomen dat het mogelijk is om ook op afstand mee te lezen."

Zelfs als dat wel verteld zou zijn, valt te betwijfelen of een melding van die strekking voldoende is om schending van het briefgeheim mogelijk te maken. Rechters in Nederland besluiten steeds vaker dat werknemers niet kunnen worden ontslagen voor porno-surfen wanneer er geen duidelijke regels binnen het bedrijf bestaan voor het gebruik van internet.

Maar het Centrum voor Werk en Inkomen had nog meer creatieve manieren bedacht om gehakt te maken van de privacy van werkzoekenden. Nadat het afluisteren van het e-mail en internetgedrag in het nieuws was gekomen, onthulde het Dagblad van het Noorden dat het CWI complete CV's van werkzoekenden online zette, inclusief naam, adres, e-mail adres en zelfs geheime telefoonnummers.

Iedereen kon via www.werk.nl opvragen per postcodegebied wie er allemaal op zoek waren naar een (andere) baan. Bij grote beroepscategorieën als secretaresse of journalist leverde dat in Amsterdam snel 50 tot 100 CV's op.

Volgens het Centrum werden de CV's alleen online gezet als mensen daar expliciet om vroegen, maar uit de verontruste reacties die het Dagblad van het Noorden en Bits of Freedom ontvingen, bleek het tegendeel. Veel mensen kwamen er pas na de publicaties achter dat hun gegevens online stonden. Medewerkers van het CWI bleken de CV's ongevraagd online te zetten. En als werkzoekenden het al wisten, waren ze bang om te protesteren, uit angst gekort te worden op hun uitkering. In debat met Bits of Freedom via Radio Gelderland gaf een woordvoerster van het CWI aan dat iedere werkzoekende zijn gegevens altijd online kan wijzigen. Uit reacties van werkzoekenden bleek dat lang niet iedereen actief op die mogelijkheid was gewezen.

Het Centrum voor Werk en Inkomen bleek de eigen P.R. met een korrel zout te nemen: de toegang tot de database is kort na alle ophef beveiligd met wachtwoorden voor elke werkgever.

Tot voor kort stond het College bescherming persoonsgegevens pal voor de privacy van internetgebruik, ook op de werkvloer. Kennisnemen van de inhoud van e-mail kon nooit kan plaatsvinden zonder een specifieke verdenking van ontoelaatbaar gedrag, volgens de handleiding 'Goed werken in netwerken'. Maar op 15 april van dit jaar concludeerde het College dat de praktijken van het CWI niet strijdig zijn met de Wbp. Volgens het reglement van het CWI kunnen werkzoekenden er vrijwillig voor kiezen om hun volledige CV online te zetten. Of het reglement in de praktijk wordt nageleefd, is door het CBP niet onderzocht. Verder stelt het CBP vast dat het CWI een protocol heeft opgesteld met regels voor het monitoren van e-mail en internetgedrag. Van schending van het briefgeheim is dus kennelijk geen sprake meer in de ogen van het College.

Telegraaf: CWI bespiedt e-mail van werkzoekenden (07.11.2003)
http://www2.telegraaf.nl/digi/article5649931.ece

Privé-gegevens werklozen staan op internet (Dagblad van het Noorden, 14.11.2003)
http://www.dagbladvanhetnoorden.nl/Pagina/0,7109,26-1-2039--1687199-1387--,00.html

Vraag over CWI, brief van minister de Geus (15.12.2003)
http://docs.szw.nl/pdf/34/2003/34_2003_3_4713.pdf

CBP: CWI verbetert privacy waarborg werkzoekenden (15.04.2004)
http://www.cbpweb.nl/documenten/med_uit_z2003-1437.htm

Goed werken in netwerken, CBP
http://www.cbpweb.nl/documenten/av_21_Goed_werken_in_netwerken.htm

Banensite Centrum voor Werk en Inkomen
http://www.werk.nl/


Big Brother Awards Nederland 2004
Categorieën
Overheden
Bedrijven
Personen
Voorstellen
Winnaars 2003
Minister Donner
Advocatenkantoren
IND
Identificatieplicht
Big Brother Awards International
BBA International
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Oostenrijk
Zwitserland
Hongarije
USA
Contact
Bits of Freedom

De Big Brother Awards Nederland worden georganiseerd door Bits of Freedom. Zie de Bits of Freedom website voor contact informatie.

Verzoeken en commentaar: info@bigbrotherawards.nl