Big Brother Awards Netherlands 2004
English

Big Brother Awards Nederland 2004

Digidoor

Winnaar in de categorie Bedrijven en Instellingen

In de categorie bedrijven en instellingen heeft Digidoor de Big Brother Award 2004 gekregen. Digidoor is een project van scholen in Almere waarbij gegevens van basisschool-leerlingen in een digitaal bestand worden verzameld, met het doel om de aanmelding bij een vervolgonderwijs makkelijker te maken. Het bestand bevat veel gevoelige informatie over leerlingen en is te benaderen vanaf het internet. Ouders Online ontdekte, dankzij een melding van een bezorgde ouder, dat bij de opzet nooit was nagedacht over privacy en beveiliging. Ook ontbrak een reglement en werden de ouders van de leerlingen niet geïnformeerd.

De bezorgde ouder meldde in het forum van Ouders Online: "Die digitale dossiers worden gevuld door leerkrachten van de basisschool. Daarbij worden observaties, ideeën over wat er met kinderen aan de hand zou kunnen zijn en allerlei 'relevante' gebeurtenissen opgeschreven. Daarbij worden vage criteria gehanteerd. Al die opmerkingen en observaties worden in het dossier opgenomen, zodat de vervolgschool weet wat voor vlees ze in de kuip krijgt. En alles met de beste bedoelingen. Hoe lang die dossiers en opmerkingen bewaard blijven, is onbekend (!). De leerkracht bepaalt welke informatie relevant is en welke niet (!). De dossiers worden opgeslagen in een centrale database, waar de middelbare scholen dan via internet de informatie uit kunnen putten."

En de ouder concludeerde: "Een vechtpartij in de zandbak kan je dus nu tot op het hbo blijven achtervolgen."

Ook de gemeente bleek van plan adresgegevens aan te leveren, en gebruik te willen maken van de dossiers om oa op verzuim te controleren. De website werd in elkaar gezet door een paar studenten van de Hogeschool van Amsterdam, zonder kennelijk besef van de security-gevaren van een Microsoft Windows omgeving. De projectleider wordt bij Ouders Online treffend geciteerd:

"De applicatie is ontwikkeld door studenten. Als we dit door professionals hadden laten bouwen, was het onbetaalbaar geweest. De website is dan wel niet veilig genoeg, maar dat betekent nog niet dat hij onveilig is."

Het e-zine Netkwesties had vervolgens weinig moeite om vast te stellen dat de site op een Microsoft webserver draaide, versie IIS/5.0, waarvan de kwetsbaarheid overbekend is. Ook had de site een open FTP-poort.

Misschien nog wel het meest vanwege deze verontschuldiging verdient Digidoor de uitverkiezing tot Big Brother bedrijf van het jaar. Dat directeuren van basisscholen nadenken over digitale dossiers valt te begrijpen, maar dat ze zich daarbij vooraf geen enkele rekenschap geven over privacy en security is huiveringwekkend. Tegen Netkwesties zei Justine Pardoen van Ouders Online te vrezen dat dit nog maar het topje is van de ijsberg: "In het onderwijs worden tegenwoordig veel gegevensstromen gedigitaliseerd, bijvoorbeeld rondom de Wet Onderwijsnummer, waarvoor binnenkort de eerste testen beginnen."

Ouders Online heeft het College bescherming persoonsgegevens ingeschakeld. Dat heeft beloofd binnenkort met een advies te komen.

Toelichting jurylid Bart Jacobs op de uitverkiezing van Digidoor voor de Big Brother Award 2004 in de categorie 'Bedrijven en instellingen'.

De BigBrother-jury heeft altijd veel aandacht gehad voor de risico's van het opslaan van persoonsgegevens in digitale databanken. Het is goed om die risico's op een rij te zetten.

1. Foute gegevens kunnen vergaande consequenties hebben, zoals de afgelopen maanden duidelijk is geworden voor senator Ted Kennedy in de Verenigde Staten. Hem is meermalen de toegang tot een binnenlandse vlucht geweigerd omdat hij door naamsverwisseling op een zwarte lijst was komen te staan.

Hoe je van zo'n zwarte lijst afkomt, is de vraag. Kennedy moest hiervoor de minister van Homeland Security, Tom Ridge, persoonlijk bellen. Hoe gewone mensen zoiets moeten aanpakken, is onduidelijk.

2. Misbruik van de opgeslagen gegevens is altijd een risico. In het algemeen geldt, hoe lager de drempel, hoe groter de kans op misbruik. Het is algemeen bekend dat agenten die prive een tweedehands auto willen kopen, het betreffende kenteken eerst opzoeken bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), om zich een beeld te vormen van de historie van het voertuig.

3. De beveiliging van databanken, zeker wanneer ze toegankelijk zijn via het internet, is een serieus punt van zorg. Adequate beveiliging vraagt heden ten dage een hoge mate van professionaliteit en permanente zorg. De systemen moeten up-to-date zijn en adequaat beveiligd tgen de laatste virussen en wormen.

4. Door digitalisering kunnen gebeurtenissen uit de directe levenssfeer een oncontroleerbaar eigen leven gaan leiden. Er is een zeer groot verschil tussen een aantekening in de persoonlijke agenda van een schooljuf over het driftige gedrag van een kind, met daarbij de opmerking dat er geruchten zijn over een mogelijke scheiding thuis, en een notitie hierover in een elektronisch leerlingvolgsysteem dat door verschillende partijen over langere termijn toegankelijk is.

5. Na digitalisering vallen databanken heel makkelijk aan elkaar te koppelen, waarna via data-mining vergaande conclusies kunnen worden getrokken. Stel je hebt in een vliegtuig wel eens een halal maaltijd gereserveerd, je houdt van duiken, je hebt een baard, je was wel eens driftig en opstandig op de kleuterschool en je kent iemand uit Pakistan, dan vormt dit alles tesamen mogelijk voldoende informatie om je op een zwarte lijst te plaatsen.

Bij deze toekenning van de prijs aan Digidoor wil de jury nog eens expliciet op deze risico's wijzen. Er bestaan in NL duidelijke regels van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) over de opslag van gevoelige gegevens. Wij gaan er niet van uit dat de mensen achter Digidoor moedwillig hebben geprobeerd niet aan deze regels te voldoen. Wij menen echter wel dat hier sprake is van naieviteit, of zelfs onnozelheid, als het gaat om technische beveiliging, als om het reguleren van het recht op toegang en correctie van de opgeslagen gegevens. Regels alleen zijn niet voldoende: bewustzijn van de gevoeligheid van de materie is absoluut noodzakelijk. Daar heeft het bij Digidoor duidelijk aan ontbroken.

Digitaal Doorstromen
http://www.digidoor.nl/

Onderwijs en privacy: project Digidoor Almere (17.09.2004)
http://www.ouders.nl/mdiv2004-digidoor.htm

Ouders Online schiet privacygaten in onderwijswet (16.09.2004)
http://www.netkwesties.nl/editie109/artikel2.html


Big Brother Awards Nederland 2004
Categorieën
Overheden
Bedrijven
Personen
Voorstellen
Winnaars 2003
Minister Donner
Advocatenkantoren
IND
Identificatieplicht
Big Brother Awards International
BBA International
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Oostenrijk
Zwitserland
Hongarije
USA
Contact
Bits of Freedom

De Big Brother Awards Nederland worden georganiseerd door Bits of Freedom. Zie de Bits of Freedom website voor contact informatie.

Verzoeken en commentaar: info@bigbrotherawards.nl